Med hänsyn till rådande pandemi följer vi folkhälsomyndighetens råd. Vår tolkning är att utbildningsverksamheten får stå tillbaka. Inga utbildningar genomförs i närtid. Vi informerar våra inbokade kunder successivt. Vi kan nu fokusera på det sjukvårdsbehov som finns här och nu och i den direkta framtiden. Våra insatser behövs nu inom ambulanssjukvården och försvarsmakten. Men vi fortsätter att boka in utbildningar inför i höst samt inte minst fokusera på vår webbförsäljning. Vi svarar på förfrågningar via telefon, mail och webb. Men svarstiderna kan variera. Hoppas ni har förståelse för detta.

Mer information om COVID-19: https://www.folkhalsomyndigheten.se/
Mer information om HLR i rådande läge: https://www.hlr.nu/rekommendationer-fran-svenska-radet-for-hjart-lungraddning-med-anledning-av-covid-19-coronavirus/

Kategorier: Nyheter