BARN HLR

Beskrivning

På kursen lär du dig att undersöka, larma och ge livräddande första hjälp till barn. Kort sagt, vi ger dig modet att våga agera när det värsta händer! Vid exempelvis ett hjärtstopp är det tidigt insatt HLR tillsammans med en hjärtstartare som har absolut den största betydelsen för överlevnaden. Det är alltså Du som utgör den första länken i kedjan som räddar liv.


Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar.
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!
 • Utbildningen behandlar två åldersgrupper, barn under 1 år och barn mellan 1 år till puberteten eftersom andning och cirkulation skiljer sig för spädbarn/barn under 1 år.

  Innehåll:

  • Hur kan vi förebygga barns olyckor?
  • Kedjan som räddar barn
  • Larma på rätt sätt
  • Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
  • Kontrollera livstecken
  • Skapa öppen luftväg
  • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
  • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
  • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

   Material:

   • Få ett kompetenskort i Barn-HLR efter godkänd genomförd kurs.
   • Möjlighet till kostnadsfri uppföljning efter utförd första hjälpen insats.

   Tillval till utbildning:

   • Affisch med handlingsplan (HLR eller luftvägsstopp) 50 x 70 cm alt A4format.

   Rekommendationer:

   • Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.

   Övrigt:

   • Intyg ingår vid genomförd kurs

   Inplanerade kursstarter:

   • Datum: Inga inplanerade kursstarter.

     Anmälan dig genom att klicka på det datum som du vill gå kursen alternativt e-posta oss för att få en offert.

      Mer information

      Hjärtinfarkt

      15 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

      Stroke

      10 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

      Diabetes

      10 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

      Inre blödning

      5 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

      Yttre blödning

      15 minuter
      Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

      Katastrofblödning i extremiteter

      30 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

      Cirkulationssvikt

      6 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

      Sårvård

      10 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

      Allergisk reaktion

      10 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

      Brännskada

      10 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

      Kramper och epilepsi

      12 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

      Nack & ryggskada

      10 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

      Skallskada

      10 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

      Förgiftningar

      10 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

      Krisstöd enkel

      5 minuter
      Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

      Krisstöd avancerad

      30 minuter
      Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

      Barnsjukdomar

      60 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

      Trafikolycka

      15 minuter
      Agerande vid trafikolycka.

      Hjärtstartare

      30 minuter
      Hur en hjärtstartare fungerar.