D-HLR

Beskrivning

Utbildningen i D-HLR syftar till att ge fördjupade kunskaper om användning av hjärtstartare. Den innehåller bland annat träning i team med scenarioträningar samt tvålivräddarteknik. Deltagarna ska efter avslutad utbildning självständigt kunna agera vid ett plötsligt hjärtstopp.


Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 4-5 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

  Förkunskaper:

  • Deltagaren har under det senaste halvåret gått en grund- eller repetitionsutbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare, är väl inläst på kursboken i D-HLR och är godkänd på webbutbildningen.

  Övrigt:

  • Intyg ingår vid genomförd kurs

  Inplanerade kursstarter:

  • Datum: Inga inplanerade kursstarter.

    Anmälan dig genom att klicka på det datum som du vill gå kursen alternativt e-posta oss för att få en offert.

     Mer information

     Hjärtinfarkt

     15 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

     Stroke

     10 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

     Diabetes

     10 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

     Inre blödning

     5 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

     Yttre blödning

     15 minuter
     Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

     Katastrofblödning i extremiteter

     30 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

     Cirkulationssvikt

     6 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

     Sårvård

     10 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

     Allergisk reaktion

     10 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

     Brännskada

     10 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

     Kramper och epilepsi

     12 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

     Nack & ryggskada

     10 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

     Skallskada

     10 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

     Förgiftningar

     10 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

     Krisstöd enkel

     5 minuter
     Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

     Krisstöd avancerad

     30 minuter
     Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

     Barnsjukdomar

     60 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

     Trafikolycka

     15 minuter
     Agerande vid trafikolycka.

     Hjärtstartare

     30 minuter
     Hur en hjärtstartare fungerar.