FÖRSTA HJÄLPEN ENLIGT HLR-RÅDET

Kategori:

Beskrivning

En utbildning som ger grundläggande kunskaper inom HLR och första hjälpen. Utbildningens mål är att ge kunskap och handlingsberedskap om en skada eller sjukdom skulle inträffa. Efter genomförd utbildningen skall deltagaren ha grundläggande kunskap i: HLR, bedömningsmodell enligt L-ABC(DE) samt enligt nedan.


Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar minst 4 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

  Innehåll:

  • HLR med hjärtstartare
  • (bedömningsmodell L-ABC(DE), nödnummer mm)
  • Hjärtinfarkt
  • Stroke
  • Diabetes
  • Yttre blödning
  • Inre blödning
  • Cirkulationssvikt
  • Allergisk reaktion
  • Brännskada
  • Kramper och epilepsi
  • Nack- ryggskada
  • Kris och krisstöd

  Övrigt:

  • Intyg ingår vid genomförd kurs

   Inplanerade kursstarter:

   • Datum: 11 november 2021
   • Plats: Rydal, Marks Kommun
   • Tid: 08:00 – 12:30
   • Pris: 1 500 kr/deltagare
   • Övrigt: Fika samt kursintyg ingår

     Anmälan dig genom att klicka på det datum som du vill gå kursen alternativt e-posta oss för att få en offert.


      Mer information

      Hjärtinfarkt

      15 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

      Stroke

      10 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

      Diabetes

      10 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

      Inre blödning

      5 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

      Yttre blödning

      15 minuter
      Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

      Katastrofblödning i extremiteter

      30 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

      Cirkulationssvikt

      6 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

      Sårvård

      10 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

      Allergisk reaktion

      10 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

      Brännskada

      10 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

      Kramper och epilepsi

      12 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

      Nack & ryggskada

      10 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

      Skallskada

      10 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

      Förgiftningar

      10 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

      Krisstöd enkel

      5 minuter
      Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

      Krisstöd avancerad

      30 minuter
      Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

      Barnsjukdomar

      60 minuter
      Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

      Trafikolycka

      15 minuter
      Agerande vid trafikolycka.

      Hjärtstartare

      30 minuter
      Hur en hjärtstartare fungerar.