Första hjälpen enligt HLR-rådet

Kategori:

Beskrivning

En utbildning som ger grundläggande kunskaper inom HLR och första hjälpen. Utbildningens mål är att ge kunskap och handlingsberedskap om en skada eller sjukdom skulle inträffa. Efter genomförd utbildningen skall deltagaren ha grundläggande kunskap i: HLR, bedömningsmodell enligt L-ABC(DE) samt enligt nedan.

Innehåll:

 • HLR med hjärtstartare
 • (bedömningsmodell L-ABC(DE), nödnummer mm)
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Diabetes
 • Yttre blödning
 • Inre blödning
 • Cirkulationssvikt
 • Allergisk reaktion
 • Brännskada
 • Kramper och epilepsi
 • Nack- ryggskada
 • Kris och krisstöd

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar minst 4 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare). Tillval kan göras enligt fliken, ”Tillvalsämnen”.
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder

Inplanerade kurstarter:

 • Datum: 11 november
 • Plats: Rydal, Marks Kommun
 • Tid: 08:00 – 12:30
 • Pris: 1 500 kr/deltagare
 • Övrigt: Fika samt kursintyg ingår

Mer information

Luftvägsstopp

30 minuter

Förgiftning och frätskada

10 minuter

Elolycka

20 minuter

Drunkning

10 minuter

MC olycka inkl avtagande av hjälm

20 minuter

Astma

15 minuter

Bett av djur eller människa

10 minuter

Bukskada eller bukåkomma

10 minuter

Benbrott

15 minuter

Värmeslag

10 minuter

Nedkylning och köldskada

15 minuter

Utslagen tand

15 minuter

Urledvridning

5 minuter

Näsblod

10 minuter

Förflyttningsteknik

20 minuter

Skallskada

10 minuter

BERÄKNA TOTAL TID

https://milmed.nu/offert-forsta-hjalpen-hlr/