Första hjälpen

Första hjälpen är precis som det låter – den första hjälp som en allvarligt skadad människa behöver. Här får du lära dig vad du ska göra om en människa drabbas av en olycka eller insjuknar hastigt.

Kategori:

Beskrivning

En utbildning som ger grundläggande kunskaper inom första hjälpen. Utbildningens mål är att ge kunskap och handlingsberedskap om en skada eller sjukdom skulle inträffa. Efter genomförd utbildningen skall deltagaren ha grundläggande kunskap i: bedömningsmodell enligt L-ABC(DE) samt enligt nedan.

Innehåll:

 • Inledning (bedömningsmodell L-ABC(DE), nödnummer mm)
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Diabetes
 • Yttre blödning
 • Inre blödning
 • Cirkulationssvikt
 • Allergisk reaktion
 • Brännskada
 • Kramper och epilepsi
 • Nack- ryggskada
 • Kris och krisstöd

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar minst 3 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare). Tillval kan göras enligt fliken, ”Tillvalsämnen”.
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder

Mer information

HLR

70 minuter

Luftvägsstopp

30 minuter

Förgiftning och frätskada

10 minuter

Elolycka

20 minuter

Drunkning

10 minuter

MC olycka inkl avtagande av hjälm

20 minuter

Astma

15 minuter

Bett av djur eller människa

10 minuter

Bukskada eller bukåkomma

10 minuter

Benbrott

15 minuter

Värmeslag

10 minuter

Nedkylning och köldskada

15 minuter

Utslagen tand

15 minuter

Urledvridning

5 minuter

Näsblos

10 minuter

Förflyttningsteknik

20 minuter

Hjärtstartare

30 minuter
Hur en hjärtstartare fungerar.

BERÄKNA TOTAL TID

https://milmed.nu/offert-forsta-hjalpen/