INSTRUKTÖRSUTBILDNING – FÖRSTA HJÄLPEN ENLIGT HLR-RÅDET

Kategori:

Beskrivning

Kursen ger dig verktyg som behövs för att sprida kunskaper i första hjälpen.


Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 10-11 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

  Efter genomförd utbildning:

  • Utbilda i alla ingående moment i första hjälpen.

   Förkunskaper:

   • Instruktör i HLR.
   • Inläst kurs- och instruktörsbok.
   • Genomförd webbutbidling.
   • Förbredd träningsuppgift.

   Rekommendationer:

   • Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.

   Övrigt:

   • Intyg ingår vid genomförd kurs

   Inplanerade kursstarter:

   • Datum: 6 maj 2021
   • Plats: Viskafors
   • Tid: 08:00 – 19:00
   • Pris: 4 200 kr/deltagare
   • Övrigt: Fika samt kursintyg ingår
   • Datum: 20 maj 2021
   • Plats: Viskafors
   • Tid: 08:00 – 19:00
   • Pris: 4 200 kr/deltagare
   • Övrigt: Fika samt kursintyg ingår
   • Datum: 8 december 2021
   • Plats: Rydal, Marks Kommun
   • Tid: 08:00 – 19:00
   • Pris: 4 200 kr/deltagare
   • Övrigt: Fika samt kursintyg ingår

   Anmälan dig genom att klicka på det datum som du vill gå kursen alternativt e-posta oss för att få en offert.

    Mer information

    Hjärtinfarkt

    15 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

    Stroke

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

    Diabetes

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

    Inre blödning

    5 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

    Yttre blödning

    15 minuter
    Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

    Katastrofblödning i extremiteter

    30 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

    Cirkulationssvikt

    6 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

    Sårvård

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

    Allergisk reaktion

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

    Brännskada

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

    Kramper och epilepsi

    12 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

    Nack & ryggskada

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

    Skallskada

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

    Förgiftningar

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

    Krisstöd enkel

    5 minuter
    Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

    Krisstöd avancerad

    30 minuter
    Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

    Barnsjukdomar

    60 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

    Trafikolycka

    15 minuter
    Agerande vid trafikolycka.

    Hjärtstartare

    30 minuter
    Hur en hjärtstartare fungerar.