LIVRÄDDNING VID ELSKADA

Beskrivning

Vad gör du om någoon på din arbetsplats utsätts för en elskada?


Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 3-4 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

  Innehåll:

  • Hur kan vi förebygga elskador?

  Övrigt:

  • Intyg ingår vid genomförd kurs

  Inplanerade kursstarter:

  • Datum: Inga inplanerade kursstarter

  Anmälan dig genom att klicka på det datum som du vill gå kursen alternativt e-posta oss för att få en offert.

   Mer information

   Hjärtinfarkt

   15 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

   Stroke

   10 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

   Diabetes

   10 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

   Inre blödning

   5 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

   Yttre blödning

   15 minuter
   Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

   Katastrofblödning i extremiteter

   30 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

   Cirkulationssvikt

   6 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

   Sårvård

   10 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

   Allergisk reaktion

   10 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

   Brännskada

   10 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

   Kramper och epilepsi

   12 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

   Nack & ryggskada

   10 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

   Skallskada

   10 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

   Förgiftningar

   10 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

   Krisstöd enkel

   5 minuter
   Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

   Krisstöd avancerad

   30 minuter
   Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

   Barnsjukdomar

   60 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

   Trafikolycka

   15 minuter
   Agerande vid trafikolycka.

   Hjärtstartare

   30 minuter
   Hur en hjärtstartare fungerar.