Repetitionsutbildning HLR

Kategori:

Beskrivning

Kursen är en repetitionsutbildning, där du som kund väljer om du vill repetera Barn HLR eller Vuxen HLR. Oavsett vilken ni väljer så  lär du dig att undersöka, larma och ge livräddande första hjälp till vuxna eller barn. Kort sagt, vi ger dig modet att våga agera när det värsta händer! Vid exempelvis ett hjärtstopp är det tidigt insatt HLR tillsammans med en hjärtstartare som har absolut den största betydelsen för överlevnaden. Det är alltså Du som utgör den första länken i kedjan som räddar liv.

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 1-2 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!
 • Utbildningen behandlar antigen personer i åldern över puberteten eller åldersgrupper, barn under 1 år och barn mellan 1 år till puberteten eftersom andning och cirkulation skiljer sig för spädbarn/barn under 1 år beroende vilken repetitionsutbildning ni väljer.

Innehåll:

 • Kedjan som räddar liv.
 • Larma på rätt sätt.
 • Kontroll av livstecken.
 • Skapa öppen luftväg.
 • Stabilt sidoläge.
 • HLR
 • Hjärtstartare

eller

 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp.
 • Hur kan vi förebygga barns olyckor?
 • Kedjan som räddar barn
 • Larma på rätt sätt
 • Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

Material:
Varje kursdeltagre kommer att få:

 • Få ett kompetenskort i Barn-HLR / Vuxen-HLR efter godkänt och genomfört kurspass.
 • Möjlighet till kostnadsfri uppföljning efter utförd HLR insats.

Tillval till utbildning:

 • Affisch med handlingsplan (HLR eller luftvägsstopp) 50 x 70 cm alt A4format.  
 • Valbara tillval återfinns under knappen: ”begär en offert”. Här kan Du välja tillval som passar ert behov.

Rekommendationer:

 • Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.

Mer information

Hjärtinfarkt

15 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

Stroke

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

Diabetes

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

Inre blödning

5 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

Yttre blödning

15 minuter
Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

Katastrofblödning i extremiteter

30 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

Cirkulationssvikt

6 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

Sårvård

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

Allergisk reaktion

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

Brännskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

Kramper och epilepsi

12 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

Nack & ryggskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

Skallskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

Förgiftningar

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

Krisstöd enkel

5 minuter
Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

Krisstöd avancerad

30 minuter
Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

Barnsjukdomar

60 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

Trafikolycka

15 minuter
Agerande vid trafikolycka.

Hjärtstartare

30 minuter
Hur en hjärtstartare fungerar.

BERÄKNA TOTAL TID

https://milmed.nu/offert-repetitionsutbildning-hlr/