S-HLR

Beskrivning

Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016.


Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 4-5 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

  Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

  • Kunna utföra S-HLR enligt gällande riktlinjer.
  • Förstå vikten av teamarbete och teamträning.
  • Förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering.
  • Utföra HLR med god kvalitet med både en- och tvålivräddarteknik på hårt underlag.
  • Behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR.
  • Behandla en patient med luftvägsstop utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR.

   Förkusnakper:

   • Inläst kursbok S-HLR vuxen och materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp
    (obligatoriskt för dem som vårdar patienter med hjärtstopp).
   • Genomförd webbutbildning med godkänt resultat.

   Rekommendationer:

   • Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.

   Övrigt:

   • Intyg ingår vid genomförd kurs

   Inplanerade kursstarter:

   • Datum: Inga inplanerade kursstarter.

   Anmälan dig genom att klicka på det datum som du vill gå kursen alternativt e-posta oss för att få en offert.

    Mer information

    Hjärtinfarkt

    15 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

    Stroke

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

    Diabetes

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

    Inre blödning

    5 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

    Yttre blödning

    15 minuter
    Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

    Katastrofblödning i extremiteter

    30 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

    Cirkulationssvikt

    6 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

    Sårvård

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

    Allergisk reaktion

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

    Brännskada

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

    Kramper och epilepsi

    12 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

    Nack & ryggskada

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

    Skallskada

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

    Förgiftningar

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

    Krisstöd enkel

    5 minuter
    Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

    Krisstöd avancerad

    30 minuter
    Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

    Barnsjukdomar

    60 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

    Trafikolycka

    15 minuter
    Agerande vid trafikolycka.

    Hjärtstartare

    30 minuter
    Hur en hjärtstartare fungerar.