S-HLR

Beskrivning

Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp. Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar minst 4-5 timmar.
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

 • Kunna utföra S-HLR enligt gällande riktlinjer.
 • Förstå vikten av teamarbete och teamträning.
 • Förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
 • Utföra HLR med god kvalitet med både en- och tvålivräddarteknik på hårt underlag
 • Behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR
 • Behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer

Förkunskapskrav för grundkurs S-HLR vuxen:

 • Inläst kursbok S-HLR vuxen och materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp
  (obligatoriskt för dem som vårdar patienter med hjärtstopp).
 • Genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Rekommendationer:

 • Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.

Mer information

Hjärtinfarkt

15 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

Stroke

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

Diabetes

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

Inre blödning

5 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

Yttre blödning

15 minuter
Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

Katastrofblödning i extremiteter

30 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

Cirkulationssvikt

6 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

Sårvård

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

Allergisk reaktion

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

Brännskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

Kramper och epilepsi

12 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

Nack & ryggskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

Skallskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

Förgiftningar

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

Krisstöd enkel

5 minuter
Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

Krisstöd avancerad

30 minuter
Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

Barnsjukdomar

60 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

Trafikolycka

15 minuter
Agerande vid trafikolycka.

Hjärtstartare

30 minuter
Hur en hjärtstartare fungerar.

BERÄKNA TOTAL TID

http://milmed.nu/offert-s-hlr/