STOPPA BLÖDNINGEN

Kategori:

Beskrivning

Kursen ger dig kunskap i att stoppa livshotande yttre blödningar. Blödning är en av de främsta dödsorsakerna upp till cirka 50 års åldern. Genom att snabbt identifiera och åtgärda dessa blödningar kan många liv räddas. På uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) i Linköping forskat kring blödningskontroll samt tagit fram ett nationellt utbildningskoncept för att nå ut med kunskapen på bred front.


Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

  Innehåll:

  • Webbutbildning (ca 30 min) sker innan fysisk utbildning.
  • Tillämpa egen säkerhet.
  • Identifiering av livshotande blödning
  • Avsnörande förband (Tourniquette)
  • Tillämpa tryck
  • Packa sårhåla
  • Tillämpningsövningar

  Övrigt:

  • Intyg ingår vid genomförd kurs

   Inplanerade kursstarter:


    Mer information

    Hjärtinfarkt

    15 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

    Stroke

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

    Diabetes

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

    Inre blödning

    5 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

    Yttre blödning

    15 minuter
    Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

    Katastrofblödning i extremiteter

    30 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

    Cirkulationssvikt

    6 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

    Sårvård

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

    Allergisk reaktion

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

    Brännskada

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

    Kramper och epilepsi

    12 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

    Nack & ryggskada

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

    Skallskada

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

    Förgiftningar

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

    Krisstöd enkel

    5 minuter
    Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

    Krisstöd avancerad

    30 minuter
    Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

    Barnsjukdomar

    60 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

    Trafikolycka

    15 minuter
    Agerande vid trafikolycka.

    Hjärtstartare

    30 minuter
    Hur en hjärtstartare fungerar.