Stoppa blödningen

Kategori:

Beskrivning

Kursen ger dig kunskap i att stoppa livshotande yttre blödningar. Blödning är en av de främsta dödsorsakerna upp till cirka 50 års åldern. Genom att snabbt identifiera och åtgärda dessa blödningar kan många liv räddas. På uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) i Linköping forskat kring blödningskontroll samt tagit fram ett nationellt utbildningskoncept för att nå ut med kunskapen på bred front.

Innehåll:

 • Webbutbildning (ca 30 min) sker innan fysisk utbildning.
 • Tillämpa egen säkerhet.
 • Identifiering av livshotande blödning
 • Avsnörande förband (Tourniquette)
 • Tillämpa tryck
 • Packa sårhåla
 • Tillämpningsövningar

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 3 tim. Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder.

Inplanerade kursstart:

 • Datum: 23 september 2021
 • Plats: Viskafors
 • Tid: 08:30 – 12:00
 • Pris: 1 000 kr/deltagare
 • Övrigt: Fika samt kursintyg ingår