TEST – BY MALL?

Kategori:

Beskrivning

På kursen lär du dig att undersöka, larma och ge livräddande första hjälp till barn. Kort sagt, vi ger dig modet att våga agera när det värsta händer! Vid exempelvis ett hjärtstopp är det tidigt insatt HLR tillsammans med en hjärtstartare som har absolut den största betydelsen för överlevnaden. Det är alltså Du som utgör den första länken i kedjan som räddar liv.


Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 2-3 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!
 • Utbildningen behandlar två åldersgrupper, barn under 1 år och barn mellan 1 år till puberteten eftersom andning och cirkulation skiljer sig för spädbarn/barn under 1 år.

  Innehåll:

  • Hur kan vi förebygga barns olyckor?
  • Kedjan som räddar barn
  • Larma på rätt sätt
  • Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
  • Kontrollera livstecken
  • Skapa öppen luftväg
  • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
  • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
  • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

   Material:

   • Få ett kompetenskort i Barn-HLR efter godkänd genomförd kurs.
   • Möjlighet till kostnadsfri uppföljning efter utförd första hjälpen insats.

   Tillval till utbildning:

   • Affisch med handlingsplan (HLR eller luftvägsstopp) 50 x 70 cm alt A4format.

   Rekommendationer:

   • Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.

   Inplanerade kursstarter:

   • Datum: 1 september 2021
   • Plats: Rydal, Marks Kommun
   • Tid: 18:00 – 21:15
   • Pris: 1 000 kr/deltagare
   • Övrigt: Fika samt kursintyg ingår
   • Datum: 1 september 2021
   • Plats: Rydal, Marks Kommun
   • Tid: 18:00 – 21:15
   • Pris: 1 000 kr/deltagare
   • Övrigt: Fika samt kursintyg ingår
   • Datum: 1 september 2021
   • Plats: Rydal, Marks Kommun
   • Tid: 18:00 – 21:15
   • Pris: 1 000 kr/deltagare
   • Övrigt: Fika samt kursintyg ingår

   Anmälan dig genom att klicka på det datum som du vill gå kursen alternativt e-posta oss för att få en offert.

    Mer information

    Hjärtinfarkt

    15 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

    Stroke

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

    Diabetes

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

    Inre blödning

    5 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

    Yttre blödning

    15 minuter
    Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

    Katastrofblödning i extremiteter

    30 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

    Cirkulationssvikt

    6 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

    Sårvård

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

    Allergisk reaktion

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

    Brännskada

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

    Kramper och epilepsi

    12 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

    Nack & ryggskada

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

    Skallskada

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

    Förgiftningar

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

    Krisstöd enkel

    5 minuter
    Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

    Krisstöd avancerad

    30 minuter
    Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

    Barnsjukdomar

    60 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

    Trafikolycka

    15 minuter
    Agerande vid trafikolycka.

    Hjärtstartare

    30 minuter
    Hur en hjärtstartare fungerar.