Trauma – Advanced

Kursen ger dig med tidigare och aktuell första hjälpen samt HLR utbildning en djupare kunskap i >C<ABCDE omhändertagande samt olika handlingsalternativ vid pågående dödligt våld konsekvenserna av detta.

Kategori:

Beskrivning

Utbildningen är direkt lämpad till dig som i din yrkesroll riskerar att hamna i situationer där livshotande skador kan ske. Exempelvis väktare, ordningsvakter men också skolpersonal och liknande grupper. Innehållet skräddarsys för att det passa målgruppen! Situationsanpassat omhändertagande enligt algoritmen >C<ABCDE. Fokus på omhändertagande av livshotande yttre blödning samt skapande av fria luftvägar vid medvetslöshet.

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 10 timmar.
 • Utbildningen genomförs i högt tempo och deltagarna skall ha läst in aktuell kurslitteratur. Pre -test samt slutexamination.
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

Innehåll:

 • Livsfarligt läge: Riskbedömning, förflyttning, begrepp och olika valmöjligheter utifrån hotsituation.
 • Larma 112: Hur fungerar det och vilken information behöver SOS?
 • Omhändertagande enligt C Catastrophic hemorrhage: Katastrofblödning. Stoppa livshotande blödning med tryckförband, avsnörande förband och tamponering.
 • Airways/luftvägar: Skapande av fria luftvägar.
 • Breathing/andning: Kontroll av andning och första hjälpen vid bröstkorgsskador
 • Cirkulation: Kontroll av cirkulation, blödningskontroll, samt åtgärd vid cirkulationssvikt.
 • Disability: Medvetandegrad. Kontroll av medvetandegrad samt åtgärd vid medvetslöshet.
 • Exposure: Helkroppsundersökning, skydd mot värme / kyla. Rapportstruktur enligt MIST (alt SBAR)
 • Psykiska reaktioner: Akuta stressreaktioner. Agerande och bemötande
 • Tillämpningsövningar: Utbildningen sker med hjälp av sminkade markörer för att skapa en så realistisk bild som möjligt.
 • Moment som ingår utöver sedvanlig ”Trauma utb”: Svalg/nästub, åtgärder vid ventilpneumothorax, öppen bröstkorgsskada, stabilisering av bäcken, fixering av nacke / rygg. Genomgång av aktuellt första hjälpen mtrl (ex: hyfin, tourniquette, ARS nål, bäckenstabilisator, nackkrage mm.)

Mer information

Här kan du se exempel på tillval som kan göras till kursen. Tillvalen görs under ”Begär en offert”.

http://milmed.nu/offert-trauma-advanced/

Hjärtinfarkt

15 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

Stroke

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

Diabetes

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

Inre blödning

5 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

Yttre blödning

15 minuter
Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

Katastrofblödning i extremiteter

30 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

Cirkulationssvikt

6 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

Sårvård

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

Allergisk reaktion

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

Brännskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

Kramper och epilepsi

12 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

Nack & ryggskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

Skallskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

Förgiftningar

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

Krisstöd enkel

5 minuter
Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

Krisstöd avancerad

30 minuter
Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

Barnsjukdomar

60 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

Trafikolycka

15 minuter
Agerande vid trafikolycka.

Hjärtstartare

30 minuter
Hur en hjärtstartare fungerar.

BERÄKNA TOTAL TID

http://milmed.nu/offert-trauma-advanced/