Väpnat våld

Kategori:

Beskrivning

Kursen ger dig mental förberedelse samt olika handlingsalternativ vid pågående dödligt våld med utgångspunkt i exempelvis din roll som skolpersonal. Fokus på omhändertagande av livshotande yttre blödning samt skapande av fria luftvägar vid medvetslöshet.

Innehåll:

  • Livsfarligt läge: Riskbedömning, förflyttning, begrepp och olika valmöjligheter utifrån hotsituation.
  • Larma 112: Hur fungerar det och vilken information behöver SOS?
  • Catastrophic hemorrhage: Katastrofblödning: Stoppa livshotande blödning med tryckförband, avsnörande förband och tamponering.
  • Airways: Luftvägar: Skapande av fria luftvägar.
  • Psykiska reaktioner: Akuta stressreaktioner. Agerande och bemötande
  • Tillämpningsövningar: Utbildningen sker med hjälp av sminkade markörer för att skapa en så realistisk bild som möjligt.

Omfattning:

  • Varje kurstillfälle omfattar 3-4 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
  • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

Mer information

Hjärtinfarkt

15 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

Stroke

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

Diabetes

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

Inre blödning

5 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

Yttre blödning

15 minuter
Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

Katastrofblödning i extremiteter

30 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

Cirkulationssvikt

6 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

Sårvård

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

Allergisk reaktion

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

Brännskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

Kramper och epilepsi

12 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

Nack & ryggskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

Skallskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

Förgiftningar

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

Krisstöd enkel

5 minuter
Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

Krisstöd avancerad

30 minuter
Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

Barnsjukdomar

60 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

Trafikolycka

15 minuter
Agerande vid trafikolycka.

Hjärtstartare

30 minuter
Hur en hjärtstartare fungerar.

BERÄKNA TOTAL TID

http://milmed.nu/offert-vapnat-vald/