Vuxen HLR

Kategori:

Beskrivning

På kursen lär du dig att undersöka, larma och ge livräddande första hjälp till vuxna. Vid ett hjärtstopp är tidig  HLR avgörande för chansen till överlevnad. Det är alltså Du som utgör den första länken i kedjan som räddar liv.

Målsättning
Att alla deltagare har handlingsberedskap och kan utföra HLR samt är motiverade att starta HLR.

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar minst 2 timmar.
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

Innehåll:

 • Kedjan som räddar liv.
 • Larma på rätt sätt.
 • Kontroll av livstecken.
 • Skapa öppen luftväg.
 • Stabilt sidoläge.
 • HLR
 • Hjärtstartare
 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp.

Material:
Varje kursdeltagre kommer att få:

 • Få ett kompetenskort i HLR med hjärtstartare efter godkänd genomförd kurs.
 • Möjlighet till kostnadsfri uppföljning efter utförd första hjälpen insats.

Tillval till utbildning:

 • Affisch med handlingsplan (HLR eller luftvägsstopp) 50 x 70 cm alt A4format.  

Rekommendationer:

 • Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.

Inplanerade kursstarter:

 • Datum: 9 september 2021
 • Plats: Rydal, Marks Kommun
 • Tid: 08:30 – 12:00
 • Pris: 1 000 kr/deltagare
 • Övrigt: Fika samt kursintyg ingår
 • Datum: 18 november 2021
 • Plats: Rydal, Marks Kommun
 • Tid: 08:30 – 12:00
 • Pris: 1 000 kr/deltagare
 • Övrigt: Fika samt kursintyg ingår

Mer information

Hjärtinfarkt

15 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

Stroke

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

Diabetes

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

Inre blödning

5 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

Yttre blödning

15 minuter
Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

Katastrofblödning i extremiteter

30 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

Cirkulationssvikt

6 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

Sårvård

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

Allergisk reaktion

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

Brännskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

Kramper och epilepsi

12 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

Nack & ryggskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

Skallskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

Förgiftningar

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

Krisstöd enkel

5 minuter
Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

Krisstöd avancerad

30 minuter
Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

Barnsjukdomar

60 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

Trafikolycka

15 minuter
Agerande vid trafikolycka.

Hjärtstartare

30 minuter
Hur en hjärtstartare fungerar.

BERÄKNA TOTAL TID

http://milmed.nu/offert-vuxen-hlr/