Nya funktioner SOS Alarm

Nu är det möjligt för SOS Alarm att med hjälp av GPS-positionering automatiskt se varifrån en person ringer med en smarttelefon vid nödsamtal. Med den här nya tekniken skickas alltså automatiskt uppgifter till SOS Alarm om var du befinner dig när du ringer 112 med en smart telefon. Tidigare var Läs mer…

Erik Holm ska gå utbildning

Under v.44 genomgår milMEDs grundare utbildningen ”advanced pre-hospital trauma care” på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping. En utbildning som kommer inspirera och bidra till ökad kunskap i bla blödningskontroll och avancerad luftvägshantering.