Under v.44 genomgår milMEDs grundare utbildningen ”advanced pre-hospital trauma care” på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping. En utbildning som kommer inspirera och bidra till ökad kunskap i bla blödningskontroll och avancerad luftvägshantering.

Kategorier: Nyheter