Med anledning av FHM restriktioner gäller följande vid vår utbildningar
* Stanna hemma om du har förkylningssymtom.
* Varje kursdeltagare övar inblåsningar på egen docka.