En utbildning som ger grundläggande kunskaper inom HLR och första hjälpen. Utbildningens mål är att ge kunskap och handlingsberedskap om en skada eller sjukdom skulle inträffa. Efter genomförd utbildningen skall deltagaren ha grundläggande kunskap i: HLR, bedömningsmodell enligt L-ABC(DE) samt enligt nedan.

Viktig information:

 • Pris inkl moms: 2000 kr p/p
 • Datum: 18/3
 • Tid: 09:00-14:30
 • Plats: Hajomsskolan

Större grupper?

Omfattning:

 • Varje kurstiVarje kurstillfälle omfattar minst 4 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

Innehåll:

 • HLR med hjärtstartare
 • (bedömningsmodell L-ABC(DE), nödnummer mm)
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Diabetes
 • Yttre blödning
 • Inre blödning
 • Cirkulationssvikt
 • Allergisk reaktion
 • Brännskada
 • Kramper och epilepsi
 • Nack- ryggskada
 • Kris och krisstöd

Övrigt:

 • Intyg ingår vid genomförd kurs
 • Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.

Anmälan:

kr p/p