På kursen lär du dig att undersöka, larma och ge livräddande första hjälp till vuxna och barn. Kort sagt, vi ger dig modet att våga agera när det värsta händer! Vid exempelvis ett hjärtstopp är det tidigt insatt HLR tillsammans med en hjärtstartare som har absolut den största betydelsen för överlevnaden. Det är alltså Du som utgör den första länken i kedjan som räddar liv.

Viktig information:

 • Pris inkl moms: 1 500 kr p/p
 • Datum: 11/2
 • Tid: 09:00-11:00 eller 13:00-15:00
 • Plats: Hajomsskolan

Större grupper?

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!
 • Utbildningen behandlar tre åldersgrupper, barn under 1 år, barn mellan 1 år till puberteten eftersom andning och cirkulation skiljer sig för spädbarn/barn under 1 år samt personer åldern över puberteten.

Innehåll:

 • Kedjan som räddar liv.
 • Larma på rätt sätt.
 • Kontroll av livstecken.
 • Skapa öppen luftväg.
 • Stabilt sidoläge.
 • HLR
 • Hjärtstartare
 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp.
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp
 • Hur kan vi förebygga barns olyckor?
 • Kedjan som räddar barn
 • Larma på rätt sätt
 • Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp 

Övrigt:

 • Intyg ingår vid genomförd kurs
 • Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.

Anmälan:

kr p/p