Kursen ger dig verktyg som behövs för att sprida kusnkper i barnHLR.

Viktig information:

 • Pris inkl moms: 3500 kr p/p
 • Datum: 21/4
 • Tid: 08:30-17:00
 • Plats: Hajomskolan

Större grupper?

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 7-8 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

Förkunskaper:

 • Inläst instruktösbok.
 • Förbredd träningsuppgift.
 • Genomförd webbutbildning.

Mål:

 • Utbilda i HLR med hjärtstartare.
 • Samt första hjälpen vid luftvägsstopp och medvetslöshet.

Övrigt:

 • Intyg ingår vid genomförd kurs
 • Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.

Anmälan:

kr p/p