Kursen ger dig verktyg som behövs för att sprida kunskaper i första hjälpen.

Viktig information:

 • Pris inkl moms: 4200 kr p/p
 • Datum: 5/5 ELLER 16/6
 • Tid: 08:00-19:00
 • Plats: Hajomskolan

Större grupper?

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 10-11 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

Förkunskaper:

 • Instruktör i HLR.
 • Inläst kurs- och instruktörsbok.
 • Genomförd webbutbidling.
 • Förbredd träningsuppgift.

Mål:

 • Utbilda i alla ingående moment i första hjälpen.

Övrigt:

 • Intyg ingår vid genomförd kurs
 • Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.

Anmälan:

kr p/p