Nu har vi flera instruktörskurser inplanerade. Under v 44 kommer vi genomföra HLR rådets instruktörsutbildningar i barn och vuxen HLR samt första hjälpen. Nytt för i år är även den för Sverige helt unika instruktörskursen ”Stoppa blödningen”. Den har tagits fram av katastrofmedicinskt centrum i Linköping och fokuserar på blödningskontroll. Blödningar på grund av trauma är den främsta dödsorsaken upp till 50 års åldern. Läs mer om våra instruktörsutbildningar: https://milmed.nu/produkt-kategori/oppna-kurser/

Intro stoppa blödningen

23 januari 2020 genomför KMC en huvudinstruktörsutbildning i ett ny utformat utbildningskoncept kallat ”Stoppa blödningen”! Syftet med konceptet är att öka förmågan hos professionell blåljuspersonal och allmänhet att agera vid skador med stora blödningar. Målet är att huvudinstruktörer med hjälp av lärandemetoder och kunskapsstöd kan arrangera utbildning för andra instruktörer att hålla kurser inom blödningskontroll. Kunskapen sprids således med effekten av ”train-the-trainer”.https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Katastrofmedicinskt-centrum/Kurser/Stoppa-blodningen—Huvudinstruktor/

Slået op af Katastrofmedicinskt centrum – KMC i Torsdag den 14. november 2019