A-HLR

Avancerad HLR riktar sig till den avancerade användaren. Målgruppen är legitimerade läkare och sjuksköterskor.

Beskrivning

Avancerad HLR med manuell / halvautomatisk defibrillator, läkemedelshantering.

Omfattning:

  • Varje kurstillfälle omfattar minst 4-5 timmar.
  • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

  • Kunna utföra HLR med god kvalitet och använda både halvautomatisk och manuell defibrillator på ett effektivt och säkert sätt.
  • Kunna behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för A-HLR.
  • Förstå vikten av teamarbete och teamträning.

Förkunskapskrav för grundkurs A-HLR vuxen:

  • Inläst kursbok A-HLR vuxen.
  • Genomförd webbutbildning med godkänt resultat.

Rekommendationer:

  • Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.

Mer information

Hjärtinfarkt

15 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

Stroke

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

Diabetes

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

Inre blödning

5 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

Yttre blödning

15 minuter
Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

Katastrofblödning i extremiteter

30 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

Cirkulationssvikt

6 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

Sårvård

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

Allergisk reaktion

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

Brännskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

Kramper och epilepsi

12 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

Nack & ryggskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

Skallskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

Förgiftningar

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

Krisstöd enkel

5 minuter
Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

Krisstöd avancerad

30 minuter
Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

Barnsjukdomar

60 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

Trafikolycka

15 minuter
Agerande vid trafikolycka.

Hjärtstartare

30 minuter
Hur en hjärtstartare fungerar.

BERÄKNA TOTAL TID

http://milmed.nu/offert-a-hlr/