Första hjälpen enligt HLR-rådet

INPLANERAD KURSSTART:

 • Datum: 11 november 2021
 • Plats: Rydal, Marks Kommun

  VILL DU GÅ KURSEN ETT ANNAT DATUM?

  Kategori:

  Beskrivning

  En utbildning som ger grundläggande kunskaper inom HLR och första hjälpen. Utbildningens mål är att ge kunskap och handlingsberedskap om en skada eller sjukdom skulle inträffa. Efter genomförd utbildningen skall deltagaren ha grundläggande kunskap i: HLR, bedömningsmodell enligt L-ABC(DE) samt enligt nedan.

  Innehåll:

  • HLR med hjärtstartare
  • (bedömningsmodell L-ABC(DE), nödnummer mm)
  • Hjärtinfarkt
  • Stroke
  • Diabetes
  • Yttre blödning
  • Inre blödning
  • Cirkulationssvikt
  • Allergisk reaktion
  • Brännskada
  • Kramper och epilepsi
  • Nack- ryggskada
  • Kris och krisstöd

  Omfattning:

  • Varje kurstillfälle omfattar minst 4 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare). Tillval kan göras enligt fliken, ”Tillvalsämnen”.
  • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder

  Inplanerade kurstarter:

  • Datum: 11 november
  • Plats: Rydal, Marks Kommun
  • Tid: 08:00 – 12:30
  • Pris: 1 500 kr/deltagare
  • Övrigt: Fika samt kursintyg ingår

  Mer information

  Luftvägsstopp

  30 minuter

  Förgiftning och frätskada

  10 minuter

  Elolycka

  20 minuter

  Drunkning

  10 minuter

  MC olycka inkl avtagande av hjälm

  20 minuter

  Astma

  15 minuter

  Bett av djur eller människa

  10 minuter

  Bukskada eller bukåkomma

  10 minuter

  Benbrott

  15 minuter

  Värmeslag

  10 minuter

  Nedkylning och köldskada

  15 minuter

  Utslagen tand

  15 minuter

  Urledvridning

  5 minuter

  Näsblod

  10 minuter

  Förflyttningsteknik

  20 minuter

  Skallskada

  10 minuter

  BERÄKNA TOTAL TID

  https://milmed.nu/offert-forsta-hjalpen-hlr/