Första hjälpen i friluftslivet

Beskrivning

En olycka händer så lätt. Och ofta såklart när man som minst anar det. Till exempel en stukad fot på vandringen, brännskador från lägerelden, ett hjärtstopp två timmar från närmsta väg, ett skärsår efter täljkniven eller benfrakturer från ett fall… Listan kan göras lång. När du lämnar den urbana miljön bakom dig för att beger dig ut i naturen så kan även små skador bli allvarliga. Framför allt om du befinner dig i ett utsatt läge.

Första hjälpen i friluftslivet avancerad är en kurs som gör dig redo att agera om en skada eller ett sjukdomsfall inträffar. Du ska inte stå handfallen. Kursen är fylld med kunskap från morgon till kväll och genomförs av mycket engagerade instruktörer som med en medryckande pedagogik, humor och fokus, kommer att leda dig från start till mål! Våra instruktörer är erfarna ambulanssjuksköterskor, överlevnadsexperter, SOS-operatörer och brandmän.

Du får lära dig allt om hur du kan göra ditt nästa äventyr säkrare och tryggare och hur du agerar om det som inte skall inträffa ändå inträffar. Vi blandar teori med praktik och du får hela tiden möjligheten att i praktiken testa dina nyvunna kunskaper. Stora delar av kursen genomförs med naturen som klassrum men vi kommer också av praktiska skäl genomföra delar av utbildningen inomhus.

Kursen sker i samarbete med våra goda vänner från företaget ”All in Nature Sweden”.

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 40 timmar.
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

Innehåll:

 • Planering inför uppdrag.
 • Sjukvårdsväskor, på resan, i bilen, på jobbet
 • Larmning till 112
 • Organisera och agera på en olycksplats
 • Förebyggande sjukvård, så som fotvård
 • Förflyttning av skadad
 • Fixera benbrott med provisoriskt materiel
 • Hjärt-lungräddning med hjärtstartare
 • Kylskador
 • Tillämpningsövningar
 • Efter önskemål från ex jägare behandlas skottskador
 • Tourniquet
 • Psykiska reaktioner och psykologisk första hjälpen
 • Flertal lätta skador och sjukdomar

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs samtidigt som kursen kommer gå in på en nivå som är avancerad nog att ge dig som redan har grunderna en bra repetition och många “aha”- upplevelser. Instuderingsuppgifter kommer att skickas före kursstart för att vi ska spara tid och kunna arbeta ännu mer praktiskt.

Utbildningsbevis:

 • Utbildningen uppfyller Fjälledarnormens sjukvårdskrav enligt fjällsäkerhetsrådets rekommendationer.
 • Utbildningen uppfyller även de krav som Svenska lärarförbundet ställer på is-, sport- och klippklätterinstruktörsaspiranter.
 • Hjärt-lungräddning med defibrillator.
 • Diplom och kursintyg efter genomförd kurs.

Pris:

 • 4 495 kr/person

Kurstillfällen:

 • Datum: 5 augusti 13:00 – 8 augusti 16:00
 • Plats: Storsjön, Viskafors

Mer information

Hjärtinfarkt

15 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

Stroke

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

Diabetes

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

Inre blödning

5 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

Yttre blödning

15 minuter
Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

Katastrofblödning i extremiteter

30 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

Cirkulationssvikt

6 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

Sårvård

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

Allergisk reaktion

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

Brännskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

Kramper och epilepsi

12 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

Nack & ryggskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

Skallskada

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

Förgiftningar

10 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

Krisstöd enkel

5 minuter
Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

Krisstöd avancerad

30 minuter
Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

Barnsjukdomar

60 minuter
Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

Trafikolycka

15 minuter
Agerande vid trafikolycka.