Instruktörsutbildning – Första hjälpen enligt HLR-rådet

Kategori:

Beskrivning

Kursen ger dig de verktyg som behövs för att sprida kunskaper i första hjälpen.

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar minst 10-11 timmar.
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

 • Utbilda i alla ingående moment i första hjälpen.

Förkunskapskrav för grundkurs instruktörsutbildning första hjälpen:

 • Instruktör i HLR
 • Inläst kurs- och instruktörsbok.
 • Genomförd webbutbildning
 • Förberedd träningsuppgift.

Rekommendationer:

 • Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.

Inplanerad kursstart:

 • Datum: 6 maj 2021
 • Plats: Viskafors
 • Pris: 4 200 kr/deltagare
 • Tid: 08:00 – 19:00
 • Övrigt: Lunch samt kurslitteratur ingår
 • Datum: 20 maj 2021
 • Plats: Viskafors
 • Pris: 4 200 kr/deltagare
 • Tid: 08:00 – 19:00
 • Övrigt: Lunch samt kurslitteratur ingår
 • Datum: 8 december 2021
 • Plats: Rydal, Marks Kommun
 • Pris: 4 200 kr/deltagare
 • Tid: 08:00 – 19:00
 • Övrigt: Lunch samt kurslitteratur ingår

Mer information

Tillval

Inga tillval kan göras för den här utbildningen!