Instruktörsutbildning – Stoppa blödningen

Instruktörsutbildningen ger dig kunskapen att utbilda andra i hur man stoppar blödningar.

INPLANERAD KURSSTART:

 • Datum: 13 oktober 2021
 • Plats: Viskafors

VILL DU GÅ KURSEN ETT ANNAT DATUM?

Kategori:

Beskrivning

Instruktörsutbildningen ger dig kunskapen att utbilda andra i vuxen och barn i att stoppa blödningar. Utbildningen syftar till att öka förmågan att sprida kunskap om agerandet för att stoppa livshotande blödning. Målet är att deltagaren med hjälp av lärandemetoder och kunskapsstöd kan arrangera utbildning för kursdeltagare inom konceptet ”stoppa blödningen”

Omfattning:

 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

Innehåll:

 • Kursen innehåller noggranna förberdelser genom e-lärandematerial om i huvudsak blödningskontroll men också underlag om lärande och simulering. En instruktörsmanual erhålls även för inläsning inför kurstillfället. Deltagare förväntas vara väl förbereda och praktiskt ha övat momenten identifiera blödning, direkt tryck, tourniquet och sårpackning innan kurstillfället. Kursdagen inleds med examination av praktiska färdigheter inom blödningskontroll och deltagarna certifieras som ”användare” i konceptet ”Stoppa blödningen”. Återstoden av kurstiden fokuserar sedan på innehållet i den skriftliga instruktörsmanualen. En grundmall för utbildning av användare och instruktörer i ”stoppa blödningen” presenteras. Deltagarna genomför under kursdagen egna praktiska övningar och utvärderar varandras agerande. Information gällande kursadministration ingår också som del av dagen.

Förkunskaper:

 • Deltagare på instruktörskursen skall ha genomgått grundutbildning i STB eller inhämtat motsvarande kunskap.
 • Deltagaren ska ha tidigare praktisk instruktörserfarenhet samt goda kunskaper i första hjälpen och särskilt kunskap om blödningskontroll. Ett krav för att söka kursen är att deltagaren är väl förtrogen med åtgärder för att praktiskt kunna stoppa en livshotande blödning.

Målgrupp:

 • Person inom myndighet eller organisation som utbildar andra eller egen personal inom första hjälpen.​

Mål:

Efter genomförd kurs kommer deltagaren att kunna:

 • Namnge traumatisk blödning som en av de vanligaste orsakerna till dödsfall för personer 50 år och yngre.
 • Förklara de grundläggande fysiologiska mekanismerna för cirkulationssvikt vid blödning
 • Tillämpa åtgärder för egen säkerhet vid första hjälpen
 • Identifiera en livshotande traumatisk blödning baserat på flöde och volym av blodförlust
 • Tillämpa åtgärder för att stoppa en livshotande traumatisk blödning
 • Reflektera över ansvarsförhållanden och samverkan mellan professionella och allmänheten vid situationer med livshotande traumatisk blödning
 • Argumentera för vikten av första hjälpen vid katastrofal blödning
 • Exemplifiera vad som kan påverka träningsutfallet för en deltagare.
 • Jämföra bra och dålig träningsmiljö utifrån olika aspekter.
 • Avväga realism och övningssvårighet utifrån deltagares kunskapsnivå.
 • Förklara utbildningskonceptets grundläggande idé, gränsdragningar och hur lärandemål examineras för certifiering.
 • Beskriva innehållet i ett kurstillfälle för användare. 

Inplanerad kursstart:

 • Datum: 13 oktober 2021
 • Plats: Viskafors
 • Pris: 2 500 kr/deltagare
 • Tid: 08:30 – 16:00
 • Övrigt: Lunch samt kurslitteratur ingår

Mer information

Tillval

Inga tillval kan göras för den här utbildningen!