Instruktörsutbildning – Vuxen HLR

Kategori:

Beskrivning

Kursen ger dig de verktyg som behövs för att sprida kunskaper i vuxen HLR.

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar minst 7-8 timmar.
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

 • Utbilda i HLR med hjärtstartare med i utbildningen ingående moment (ex första hjälpen vid luftvägsstopp och medvetslöshet)

Förkunskapskrav för grundkurs HLR vuxen:

 • Inläst instruktörsbok.
 • Förberedd träningsuppgift.
 • Genomförd webbutbildning.

Rekommendationer:

 • Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.

Inplanerad kursstart:

 • Datum: 9 september 2021
 • Plats: Rydal, Marks Kommun
 • Tid: 08:30 – 16:00
 • Pris: 3 500 kr/deltagare
 • Övrigt: Lunch samt kurslitteratur ingår
 • Datum: 25 november 2021
 • Plats: Rydal, Marks Kommun
 • Tid: 08:30 – 16:00
 • Pris: 3 500 kr/deltagare
 • Övrigt: Lunch samt kurslitteratur ingår

Mer information

Tillval

Inga tillval kan göras för den här utbildningen!