STOPPA BLÖDNINGEN

Kategori:

Beskrivning

Kursen ger dig kunskap i att stoppa livshotande yttre blödningar. Blödning är en av de främsta dödsorsakerna upp till cirka 50 års åldern. Genom att snabbt identifiera och åtgärda dessa blödningar kan många liv räddas. På uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) i Linköping forskat kring blödningskontroll samt tagit fram ett nationellt utbildningskoncept för att nå ut med kunskapen på bred front.


Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

  Innehåll:

  • Webbutbildning (ca 30 min) sker innan fysisk utbildning.
  • Tillämpa egen säkerhet.
  • Identifiering av livshotande blödning
  • Avsnörande förband (Tourniquette)
  • Tillämpa tryck
  • Packa sårhåla
  • Tillämpningsövningar

  Övrigt:

  • Intyg ingår vid genomförd kurs

   Inplanerade kursstarter:

   • Datum: 23 september 2021
   • Plats: Viskafors
   • Tid: 08:30 – 12:00
   • Pris: 1 000 kr/deltagare
   • Övrigt: Fika samt kursintyg ingår

    Anmälan dig genom att klicka på det datum som du vill gå kursen alternativt e-posta oss för att få en offert.


     Mer information

     Hjärtinfarkt

     15 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

     Stroke

     10 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

     Diabetes

     10 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

     Inre blödning

     5 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

     Yttre blödning

     15 minuter
     Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

     Katastrofblödning i extremiteter

     30 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

     Cirkulationssvikt

     6 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

     Sårvård

     10 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

     Allergisk reaktion

     10 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

     Brännskada

     10 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

     Kramper och epilepsi

     12 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

     Nack & ryggskada

     10 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

     Skallskada

     10 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

     Förgiftningar

     10 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

     Krisstöd enkel

     5 minuter
     Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

     Krisstöd avancerad

     30 minuter
     Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

     Barnsjukdomar

     60 minuter
     Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

     Trafikolycka

     15 minuter
     Agerande vid trafikolycka.

     Hjärtstartare

     30 minuter
     Hur en hjärtstartare fungerar.