TRAUMA – ADVANCED

Kategori:

Beskrivning

Utbildningen är direkt lämpad till dig som i din yrkesroll riskerar att hamna i situationer där livshotande skador kan ske. Exempelvis väktare, ordningsvakter men också skolpersonal och liknande grupper. Innehållet skräddarsys för att det passa målgruppen! Situationsanpassat omhändertagande enligt algoritmen >C<ABCDE. Fokus på omhändertagande av livshotande yttre blödning samt skapande av fria luftvägar vid medvetslöshet.


Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 10 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Utbildningen genomförs i högt tempo och deltagarna skall ha läst in aktuell kurslitteratur. Pre -test samt slutexamination.
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

  Innehåll:

  • Livsfarligt läge: Riskbedömning, förflyttning, begrepp och olika valmöjligheter utifrån hotsituation.
  • Larma 112: Hur fungerar det och vilken information behöver SOS?
  • Omhändertagande enligt C Catastrophic hemorrhage: Katastrofblödning. Stoppa livshotande blödning med tryckförband, avsnörande förband och tamponering.
  • Airways/luftvägar: Skapande av fria luftvägar.
  • Breathing/andning: Kontroll av andning och första hjälpen vid bröstkorgsskador
  • Cirkulation: Kontroll av cirkulation, blödningskontroll, samt åtgärd vid cirkulationssvikt.
  • Disability: Medvetandegrad. Kontroll av medvetandegrad samt åtgärd vid medvetslöshet.
  • Exposure: Helkroppsundersökning, skydd mot värme / kyla. Rapportstruktur enligt MIST (alt SBAR)
  • Psykiska reaktioner: Akuta stressreaktioner. Agerande och bemötande
  • Tillämpningsövningar: Utbildningen sker med hjälp av sminkade markörer för att skapa en så realistisk bild som möjligt.
  • Moment som ingår utöver sedvanlig ”Trauma utb”: Svalg/nästub, åtgärder vid ventilpneumothorax, öppen bröstkorgsskada, stabilisering av bäcken, fixering av nacke / rygg. Genomgång av aktuellt första hjälpen mtrl (ex: hyfin, tourniquette, ARS nål, bäckenstabilisator, nackkrage mm.)

  Övrigt:

  • Intyg ingår vid genomförd kurs

   Förkunskaper:

   • Deltagaren skall ha aktuella kunskaper i första hjälpen och hlr.

   Inplanerade kursstarter:

   • Datum: 17 mars 2022
   • Plats: Viskafors
   • Tid: 08:00 – 19:00
   • Pris: 4 000 kr/deltagare
   • Övrigt: Mat, kurslitteratur samt kursintyg ingår

   Anmälan dig genom att klicka på det datum som du vill gå kursen alternativt e-posta oss för att få en offert.

    Mer information

    Hjärtinfarkt

    15 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

    Stroke

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

    Diabetes

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

    Inre blödning

    5 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

    Yttre blödning

    15 minuter
    Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

    Katastrofblödning i extremiteter

    30 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

    Cirkulationssvikt

    6 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

    Sårvård

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

    Allergisk reaktion

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

    Brännskada

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

    Kramper och epilepsi

    12 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

    Nack & ryggskada

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

    Skallskada

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

    Förgiftningar

    10 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

    Krisstöd enkel

    5 minuter
    Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

    Krisstöd avancerad

    30 minuter
    Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

    Barnsjukdomar

    60 minuter
    Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

    Trafikolycka

    15 minuter
    Agerande vid trafikolycka.

    Hjärtstartare

    30 minuter
    Hur en hjärtstartare fungerar.