TRAUMA

Kategori:

Beskrivning

Kursen ger dig mental förberedelse samt olika handlingsalternativ vid pågående dödligt våld med utgångspunkt i exempelvis din roll som skolpersonal. Situationsanpassat omhändertagande enligt algoritmen >C<ABCDE. Fokus på omhändertagande av livshotande yttre blödning samt skapande av fria luftvägar vid medvetslöshet.


Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 6 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

  Innehåll:

  • Livsfarligt läge: Riskbedömning, förflyttning, begrepp och olika valmöjligheter utifrån hotsituation.
  • Larma 112: Hur fungerar det och vilken information behöver SOS?
  • Omhändertagande enligt C Catastrophic hemorrhage: Katastrofblödning. Stoppa livshotande blödning med tryckförband, avsnörande förband och tamponering.
  • Airways/luftvägar: Skapande av fria luftvägar.
  • Breathing/andning: Kontroll av andning och första hjälpen vid bröstkorgsskador
  • Cirkulation: Kontroll av cirkulation, blödningskontroll, samt åtgärd vid cirkulationssvikt.
  • Disability: Medvetandegrad. Kontroll av medvetandegrad samt åtgärd vid medvetslöshet.
  • Exposure: Helkroppsundersökning, skydd mot värme / kyla. Rapportstruktur enligt MIST (alt SBAR)
  • Psykiska reaktioner: Akuta stressreaktioner. Agerande och bemötande
  • Tillämpningsövningar: Utbildningen sker med hjälp av sminkade markörer för att skapa en så realistisk bild som möjligt.

  Övrigt:

  • Intyg ingår vid genomförd kurs

  Inplanerade kursstarter:

  • Datum: Inga inplanerade kursstarter.

  Anmälan dig genom att klicka på det datum som du vill gå kursen alternativt e-posta oss för att få en offert.

   Mer information

   Hjärtinfarkt

   15 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid hjärtinfarkt.

   Stroke

   10 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid stroke.

   Diabetes

   10 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid diabetes.

   Inre blödning

   5 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid inre blödning.

   Yttre blödning

   15 minuter
   Första hjälpen vid blödning. Skydds och tryckförband.

   Katastrofblödning i extremiteter

   30 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid katastrofblödning i extremiteter. Fokuserar på användande av tourniquette (avsnörande förband).

   Cirkulationssvikt

   6 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid cirkulationssvikt.

   Sårvård

   10 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid mindre sår.

   Allergisk reaktion

   10 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid allergiska reaktioner.

   Brännskada

   10 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid brännskador.

   Kramper och epilepsi

   12 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid kramper.

   Nack & ryggskada

   10 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid nack & ryggskador.

   Skallskada

   10 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid skallskador.

   Förgiftningar

   10 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid förgiftningar.

   Krisstöd enkel

   5 minuter
   Kort om akuta krisreaktioner och första hjälpen åtgärder.

   Krisstöd avancerad

   30 minuter
   Stress och krisreaktioner. Första hjälpen åtgärder. Aktuell forskning.

   Barnsjukdomar

   60 minuter
   Symtom och första hjälpen åtgärder vid: falsk krupp, infektioner, magsjuka, ögoninfektioner, feberkramper.

   Trafikolycka

   15 minuter
   Agerande vid trafikolycka.

   Hjärtstartare

   30 minuter
   Hur en hjärtstartare fungerar.