Kursen ger dig mental förberedelse samt olika handlingsalternativ vid pågående dödligt våld med utgångspunkt i exempelvis din roll som skolpersonal. Situationsanpassat omhändertagande enligt algoritmen >X<ABCDE. Fokus på omhändertagande av livshotande yttre blödning samt skapande av fria luftvägar vid medvetslöshet.

Viktig information:

 • Pris inkl moms: 3000 kr p/p
 • Datum: 2/4
 • Tid: 08:30-18:00
 • Plats: Hajomsskolan

Större grupper?

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar ca 9 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!
 • Kursen baserar sig på undersökningsmetodik enligt >X>ABCDE sk. TRAPS (tactical rapid primary survey).

Innehåll:

 • Livsfarligt läge: Riskbedömning, förflyttning, begrepp och olika valmöjligheter utifrån hotsituation.
 • Larma 112: Hur fungerar det och vilken information behöver SOS?
 • Omhändertagande enligt eXsanguinating hemorrhage: Katastrofblödning. Stoppa livshotande blödning med tryckförband, avsnörande förband och tamponering.
 • Airways/luftvägar: Skapande av fria luftvägar.
 • Breathing/andning: Kontroll av andning och första hjälpen vid bröstkorgsskador
 • Cirkulation: Kontroll av cirkulation, blödningskontroll, samt åtgärd vid cirkulationssvikt.
 • Disability: Medvetandegrad. Kontroll av medvetandegrad samt åtgärd vid medvetslöshet.
 • Exposure: Helkroppsundersökning, skydd mot värme / kyla. Rapportstruktur enligt MIST (alt SBAR)
 • Psykiska reaktioner: Akuta stressreaktioner. Agerande och bemötande
 • Tillämpningsövningar

Övrigt:

 • Intyg ingår vid genomförd kurs
 • Svenska HLR rådet rekommenderar årlig repetitionsutbildning.

Anmälan:

kr p/p