RÄDDA NÅGON SOM FÅTT HJÄRTSTOPP

RÄDDA ETT BARN SOM SATT I HALSEN

VAR FÖRBREDD OM OLYCKA ÄR FRAMME

HANTERA PLÖTSLIGT DÖDSBUD

Därför är utbildning så viktig

1. Varje år drabbas cirka

0

människor av hjärtstopp En tidigt och korrekt utförd Hjärt-Lung räddning ökar drastiskt möjligheten att starta hjärtat med en hjärtstartare.

2. Vi vet också att ett korrekt första hjälpen omhändertagande kan ge ett snabbare tillfrisknande, förkorta läkningsprocessen och minskar lidandet.

3. Dina insatser kan vara helt livsavgörande. Oavsett om det handlar om ett barn med luftvägsstopp, en medvetslös person på gatan eller en livshotande blödning.

4. Vi ger dig de kunskaper du behöver för att minska risken för skadeutfall, rädda liv och förhindra en ogynnsam skadeutveckling.